به نام خدا

وبلاگ ظهور با افتخار قدرت گرفته از بیان امروز مصادف با 1395/10/25 شروع به کار می کند

امیدواریم بتوانیم در رفتار و گفتار شما تاثیر بگذاریم

امام زمان