در مراسم خداحافظی باراک اوباما رییس جمهور ۸ ساله ایالات متحده آمریکا، خانواده وی هم بودند. دختر کوچک اوباما در مراسم نبود و مایه تعجب حاضران، موقعی که خبرنگار از خانم اوباما علت نبود دخترش را  جویا شد،جواب این بود : « دخترم مدرسه بود و ما با مدیر مدرسه تماس گرفتیم و خواهان مرخصی برای حضور دخترم در مراسم نمادین خداحافظی پدرش بودیم ،ولی مدیر گفت درس وی مهم تر است و اجازه نداد و ما هم به تشخیص خانم مدیر احترام میگذاریم و از وی به خاطر حساسیت در امر آموزش تشکر می نماییم.» 

و این گونه است که علم رشد می کند و ارزشمند است.

برتری علم